Līdz 30. maijam izsludināta pieteikšanās dalībai XIV Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos digitālajā vidē "Mūzikas interpretācija mūsdienās", kas no 14. līdz 21. jūlijam noritēs digitāli. Par visu plašāk "Klasikai" vēsta meistarkursu koordinatore Jolanta Bimbere.

Dalībai kursos aicināti pieteikties Latvijas un ārvalstu mūzikas mācību iestāžu vidējā un augstākā apguves posma audzēkņi un studenti, jaunie komponisti, atskaņotājmākslinieki un jaunie mūzikas skolotāji. 

Šogad, ievērojot valstī un pasaulē noteiktos epidemoloģiskos nosacījumus un ceļošanas ierobežojumus, meistarkursu rīkotāji vēlas robežas šķērsot virtuāli, savienojot ilggadīgo mācībspēku profesionalitāti un zināšanas, dodot iespējas plašai Latvijas jauniešu saziņai ar mūzikas nozares profesionāļiem.

Meistarkursos ar savu pieredzi dalīsies lektori un mācībspēki no Latvijas - Agnese Egliņa, Guntars Freibergs, Antra Jankava, Dita Krenberga, Ēriks Kiršfelds, Guntis Kuzma, Andrejs Osokins, Inga Šļubovska-Kancēviča, Paula Šūmane, Reinis Zariņš; no ASV - Pauls Berkolds, Ilona Kudiņa; no Austrālijas - Jānis Laurs; no Grieķijas - Dimitris Maronidis, Gundega Šmite un no Vācijas - Andra Dārziņa. Galvenās lekcijas pasniegs muzikologs Boriss Avramecs un pianiste Diāna Zandberga. Meistarkursu mērķis ir latviešu jauno mūziķu profesionālās meistarības pilnveide. 

Meistarkursu pirmsākumi meklējami trīs Starptautiskajās latviešu jauno mūziķu nometnēs Kanādā. Kopš 1994. gada Latvijā ir organizētas 13 šādas nometnes, kas laika gaitā ar savu augsto profesionālo līmeni ieguvušas meistarkursu statusu. Meistarkursu unikalitāti un nepieciešamību raksturo iespēja topošajiem akadēmiskās mūzikas atskaņotājmāksliniekiem un pedagogiem - potenciālajiem augstāko mūzikas un mūzikas pedagoģijas augstskolu studentiem, iepazīties ar augstāko mūzikas mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmu iespējām un to docētājiem. Meistarkursi ir ieņēmuši nozīmīgu vietu latviešu mūzikas dzīvē Latvijā: tie ir veicinājuši sadarbību vispasaules latviešu profesionālo un topošo jauno mūziķu starpā, kā arī, viņu zināšanas par latviešu mūziku un māksliniekiem.

XIV Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursos plānots rīkot 50-70 meistarklases, lekcijas/meistarklases komponistiem un mūzikas pedagogiem, lekciju, kā arī atklāšanas un noslēguma koncertus tiešsaistē. Šajos meistarkursos liela uzmanība tiks pievērsta dažādu mūzikas stilu skaņdarbu interpretācijai. Meistarkursu vadītāju “online” meistarklases flautas, klarnetes, klavieres, sitamo instrumentu, vijoles, alta, čella un vokālajās speciālitātēs dos iespēju jauniem mūziķiem attīstīt un pilnveidot dažādu stilu mūzikas interpretācijas iemaņas un prasmes. Online koncertos (atklāšanas un noslēguma) meistarkursu dalībniekiem un visiem interesentiem būs iespēja dzirdēt Pētera Vaska, Imanta Zemzara un citu jubilāru opusus. XIV Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu vadītāju un viesu tiešsaistes noslēguma koncertā “Romantiskās un laikmetīgās mūzikas interpretācija mūsdienās” profesora Venta Zilberta vadībā, piedalīsies  16 atskaņotājmākslinieku.

Kompozīcijas semināros, kurus vadīs pazīstami Latvijas un ārvalstu kompozīcijas meistari Gundega Šmite un Dimitris Maronidis, iecerēts padziļināti izzināt skaņdarba un interpretācijas aspektus saistībā ar meistarkursu tēmu. Gundegas Šmites vadībā, jaunie komponisti tiks rosināti veidot skaņdarbus solo balsij kas ietver grafisko notāciju, rakstiskās norādes izpildītājiem, mūsdienu vokālās mūzikas tehnikas, teātra elementus, u.c., kas paredz izpildītājas, mecosoprānes Helēnas Sorokinas aktīvu iesaistīšanos jaundarba tapšanā un ierakstīšanā, intepretācijai kļūstot par vienu no skaņdarba stūrakmeņiem. Kompozīcijas meistarkursu dalībniekiem būs iespēja apgūt elektroakustiskās mūzikas pamatus Dimitra Maronida vadībā.

Lekcijās/meistarklasēs ar Ilonu Kudiņu, flautas ansambļa dalībnieki pilnveidos zināšanas par jaunākajiem uzskatiem un virzieniem džeza mūzikas interpretācijas sfērā; tiks iestudēti un ierakstīti divi īsi džeza mūzikas skaņdarbi ZOOM platformā.  Lekcijās/meistarklasēs ar Paulu Berkoldu un Antru Jankavu dalībnieki pilnveidos zināšanas par jaunākajiem uzskatiem un virzieniem vokālās mūzikas pedagoģijas, kā arī interpretācijas sfērā - no baroka līdz laikmetīgās akadēmiskās mūzikas stiliem.

Meistarkursu vadītājs – Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), mākslinieciskā vadītāja – Dace Aperāne (ASV), savukārt kursu nozaru vadītāji  atskaņotājmākslā – Agnese Egliņa (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) un Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), kompozīcijā un mūzikas teorijā – Gundega Šmite (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), mūzikas pedagoģijā – Dace Aperāne.

Meistarkursu programmu un lektoru sarakstu, pieteikšanās un dalības maksas apmaksas kārtību, kā arī citu papildus informācija rodama meistarkursu mājaslapā: www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi.

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Siguldas novada pašvaldība, Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonds no Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda, Latviešu Fonds, Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds, Latviskā Mantojuma fonds Bostonā, Latviešu kultūras biedrības TILTS “Mūzikas nometnes fonds” un citas latviešu organizācijas un labvēļi ASV.