"Klasikā" skan saruna ar 3. Starptautiskā dzejas festivāla "Page Break" direktori un dzejnieci Madaru Gruntmani-Dujanu: par empātiju un to, kas ir festivāla vadmotīvs, par mācīšanos saprast dzeju un to, vai dzīvē varam satikt "pilna laika dzejniekus"...