Ceturtajā raidījumu sērijas “Sajūti” reizē ieklausīsimies ierakstos, kas tapuši 20. gadsimta 40. gados Latvijā.

40. gadu ieraksti arhīvos nav tik plaši pieejami kā agrāko vai vēlāko desmitgažu ieraksti. Taču tas ir saprotami. 

Daudzi aizbrauca, daudziem netika ļauts brīvi nodarboties ar mākslu un daudzi vienkārši tika emocionāli sagrauti.

Ieklausoties 40. gadu ierakstos, nepārprotami jūtams, ka mūzika ir “šlāgeriskāka”, nekā tas bijis, piemēram, 30. gadu mūzikā. Šajās dziesmās daudzas negatīvas parādības tiek stipri romantizētas un akūti arī trūkst ierakstu ar sieviešu balsīm. 

Gatavojot šo raidījumu, bija interesanti uzzināt arī par operdziedātājas Paulas Brīvkalnes vērienu. 1946. gadā māksliniece sāka dziedāt Oldenburgas operā, kur vislielākos panākumus guva titullomā Riharda Štrausa operā Salome. Šo lomu viņa kopumā bija nodziedāusi 172 reizes dažādos teātros. 

Bez tam viņu noklausījās pats Rihards Štrauss un teica, ka labākas Salomes savā mūžā neesot redzējis.

Vairāk klausieties raidījumā.

Raidījumā skan:

Tas piederas pie lietas. Dzied Osvalds Uršteins kopā ar Bellaccord Electro orķestri

Tevi mīlu, mana dārgā. Dzied Osvalds Uršteins kopā ar Bellaccord Electro orķestri

Šķiršanās. Dzied Pauls Sakss kopā ar Bellaccord Electro orķestri

Silvija. Spēlē Bellaccord Electro orķestris

Senā mīla. Paula Brīvkalne kopā ar kopā ar Bellaccord Electro orķestri

Debess tumša, mākoņaina. Dzied Mariss Vētra kopā ar Bellaccord Electro orķestri

Pavasarī koši ziedi. Dzied Arturs Vanags kopā ar Bellaccord Electro orķestri

Daugavas krāces. Spēlē Alfrēda Vintera “jautrā” kapela

Tipi tim, tipi tam. Dzied Roberts Zommers kopā ar Bellaccord Electro orķestri