"Klasika" turpina iepazīstināt ar jaunākajiem Latvijas Radio fonotēkas ieguvumiem saistībā ar Haidna visu simfoniju jubilejas sēriju, kas top par godu 2032. gadā gaidāmajai  komponista 300. gadskārtas atcerei.

Nebūs lieki atgādināt, ka par godu Haidna trīssimtgadei Haidna biedrība Bāzelē, noslēdzot vienošanos ar skaņu ierakstu firmu Alpha label, iecerējusi ieskaņot visas 107 Haidna simfonijas. Šis vērienīgais un ambiciozais  projekts, uzsākts 2021. gadā, nodots grupas Il Giardino Armonico mākslinieciskā vadītāja Džovanni Antonīni pārziņā, kurš to īsteno, uzticot simfoniju jauno apkopojumu diviem izciliem kolektīviem: grupai Il Giardino Armonico un Bāzeles kamerorķestrim.

Jubilejas sērijas albumi netiek rindoti hronoloģiskā secībā, bet gan tematiski balstītās programmās vai to vadlīnijās, piemēram, La passione – ar ciešanu tēmu, Il losofo – pieskaroties simfoniju filozofiskajam aspektam vai Il distratto – cilvēciskā apjukuma atspoguļojumam Haidna simfoniskajās partitūrās. Turklāt albumos veidota arī saikne starp Haidna darbiem un skaņdarbiem, ko komponējuši viņa laikabiedri vai skaņraži, kas kaut kādā veidā ar Haidnu bijuši saistīti, piemēram, Mocarts, Gluks, Vilhelms Frīdemanis Bahs, Domēniko Čimaroza, Krauss un citi. 

Albums, ko klausāmies šajā reizē, jubilejas sērijā ir desmitais. Tā moto - "Dienas stundas" (Les Heures Du Jour). Šajā tvartā ir trīs Haidna simfonijas: "Rīts", "Diena" un "Vakars", kā arī Mocarta "Nakts serenāde" Remažorā (Serenata Notturna).