Raidījuma "Bolero" skaņu ainās turpinot sarunas par tēmu "Pastorāle", šajā reizē - rāma idille un postošs negaiss, Marija Antuanete un cūkgans Matīsiņš...

Literatūrzinātnieks Ojārs Lāms sarunas gaitā uzsver: "Lauku dabas motīvi rodami daudzu latviešu autoru, dzejnieku, rakstnieku un liriķu darbos. Bet interesanti, ka Aleksandrs Čaks, piemēram, no tā visa strikti norobežojās. (..) Septembra beigās vai oktobrī latviešu ganu gaitās nekādu Arkādiju mēs vis neieraudzīsim..."

Bet diriģents Andris Veismanis atgādina, ka tāda žanriska forma kā madrigāls tukojumā no provansiešu valodas nozīmē "ganu dziesma", bet, runājot par latviešu klasiķu darbiem, saka tā:

"Savā ziņā arī Jurjānu Andreja apdarinātās latviešu melodijas simfoniskajam orķestrim - kaut vai "Ačkups", piemēram - ir ganu melodijas."