Šoreiz kopā ar mūsu arhivāru Oļģertu Šustu un Rakstniecības, Teātra un Mūzikas muzeja bijušo vadītāju Elmāru Zemoviču dodamie pa Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra izveidotāja un tā pirmā diriģenta Arvīda Pārupa pēdām…

Kāds īsti bijis šis mūsdienās gandrīz aizmirstais Pārups, kurš savā necik garajā mūžā paspējis stāvēt arī pie Pāvula Jurjāna Latviešu operas orķestra šūpuļa, dibināt Liepājas Tautas konservatoriju un Liepājas Operu, būt par pirmo Radiofona diktoru, radošo direktoru un diriģentu, kurš uz brīdi no Radio atlaists par mutes palaišanu?