Pārraidē šoreiz aizsākums tēmai „dziesma”: par vārda etimoloģiju un šīs vasaras ekspedīcijā pierobežā dzirdēto – literatūrzinātniece, rakstniece un publiciste Janīna Kursīte, par tautasdziesmas dzīvīgumu – JVLMA profesore, etnomuzikoloģe Anda Beitāne, par baznīcas dziesmu grāmatu un dziesmu kā cilvēka visdziļāko būtību – JVLMA profesors, Rīgas Doma mūzikas direktors, Schola Cantorum Riga vadītājs Guntars Prānis. Sarunā ar profesori un JVLMA kompozīcijas katedras vadītāju Selgu Menci - par dziesmas sievišķo dvēseli un dziesmas mūsdienīgo transformāciju „skaņdarbā”, bet par dziesmas ieplūšanu simfoniskajās partitūrās un latviešu mūzikā – jo īpaši Imanta Kalniņa partitūrās – komponists un diriģents Andris Vecumnieks.