Neticami, ka jau desmit gadus mākslu augstskolas mēģina risināt sarunas ar politiķiem par iespējamajiem grozījumiem augskolu likumā. Proti, augstskolu likumu papildināt ar jaunu nodaļu par māksliniecisko jaunradi, kurā tiek dota iespēja iegūt arī profesionālo doktora grādu mākslās.

Šobrīd arī mākslas augstskolās (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā)  ir iespēja iegūt tikai zinātnisko grādu, kas saistīts ar mākslas un kultūras procesu pētniecību, savukārt profesionālā doktora grāda mākslās būtiskākais nosacījums ir mākslas radīšana un mākslinieciskā jaunrade.

Jā, Latvija ir vienīgā no trim Baltijas valstīm, kur tas vēl joprojām nav iespējams.

Mākslinieciskās jaunrades mērķis ir nodrošināt mākslinieciski augstvērtīgu darbu veidošanas prasmju iegūšanu un attīstīt praktiskās iemaņas unikālu māksliniecisku ideju īstenošanā.

Ar trim profesionāļiem, mākslu augstskolu pārstāvjiem tikāmies brīdī, kad šīs izmaiņas Augskolu likumā ir izskatītas un apstiprinātas Saemas 1. lasījumā, bet 2. lasījums noticis 20. decembrī (jāpiebilst, ka grozījumus pieņem tikai pēc 3. lasījuma, kas bieži vien ir tas izšķirošais).

Interesnati, kādi argumenti, kāpēc tas būtu svarīgi? Raidījumā sarunāsies māksliniece, Mākslas akadēmijas maģistrante un Studentu pašpārvaldes priekšēdētāja Kristīne Kutepova, kādreizējais Mākslas akadēmijas rektors, mākslinieks Aleksejs Naumovs un trompetists, Mūzikas akadēmijas pasniedzējs Jānis Porietis, kurš šādu mākslinieka doktora grādu ir jau ieguvis citviet – Amerikā.

Par to jo īpaši svarīgi un simboliski ir runāt gada noslēdzošajā raidījumā „Jāzeps”, jo uz šīm izmaiņām nākamajā gadā cer ļoti daudzi mākslu augskolu studenti un absolventi...