"Zvaigžņu nakts" viesi - Rīgas Saksofonu kvartets: Ilze Ormēna (Lejiņa), Artis Sīmanis, Ainars Šablovskis un Baiba Tilhena. Viņi ieskaņojuši Zigmara Liepiņa dziesmu "Pasaciņa", kurai aranžiju speciāli "Zvaigžņu nakts" projektam veidojis Kārlis Lācis.

Oriģinālvariantā dziesma ir ar Aspazijas vārdiem - "Sēd uz sliekšņa pasaciņa". Mirdzas Zīveres balsī tā klausāma Rozes Stiebras brīnišķīgajā animācijas filmā, kas uzņemta 1987. gadā. Tas ir skaists stāsts par ilgošanos... Ko katrs no Rīgas Saksofona kvarteta mūziķiem sauc par savu ilgošanos, sākoties Jaunajam gadam?

Ilze: "Gribētu, lai ir miers virs zemes. Lai reiz beidzas tas ārprāts..."

Ainars: "Vismaz pie mums lai ir miers - tā, kā tas ir līdz šim..."

Baiba: "Mīlestība..."

Artis: "Gribētos daudz vairāk laika, kad varētu nedarīt neko. Ceru, ka tas kaut kad pienāks."

Un ko mūziķi vēl "Klasikai" tās 20. jubilejas gadā?

Artis: ""Klasika" ir vienīgā raidstacija, kuru klausos. Kā no rīta pieceļos, tā ieslēdzu - uzzinu, kam vārda diena, kam jubileja. Neviltoti teikšu: "Klasika" man ļoti patīk! Turklāt raidījumu vadītāji ir tik ļoti dažādi, katrs ar savu individualitāti, tāpēc novēlu - tā tikai turpināt arī uz priekšu!"

Ainars: "Jūsu radio ir vislabākais noformējums, braucot automašīnā un steidzoties no viena pasākuma uz otru. Ceļā tiek pavadīts daudz laika, un "Klasika" tajā visā ir pats jaukākais..."

Visbeidzot, vai katram no mūziķiem mājās ir arī kāds mazais klausītājs, kuru iepriecina jaunieskaņotā "Pasaciņa"? Ilzei tās ir divas mazas klausītājas Francijā, Ainaram - trīs lieliskas klausītājas Ikšķilē, bet Artim - jau četri mazbērni: divi puikas un divas meitenes! Baibai tas ir māsas puika, kurš esot liels mūzikas un arī viņas spēles fans...