2020. gada janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija svinēs savu simtgadi, tālab "Klasika” lielā notikuma gaidās otrdienu vakaros dažas stundas velta Mūzikas akadēmijas vēsturei. Šī raidījuma uzmanības centrā - JVLMA Stīginstrumentu katedra.

Par tās vēsturi, šodienu un nākotnes iecerēm stāsta emeritētais profesors, vijolnieks Juris Švolkovskis, emeritētā profesore, čelliste Ligita Zemberga, asociētā profesore, čelliste Agne Sprūdža, asociētā profesore, altiste Ināra Brīnuma, pieaicinātais docētājs, kontrabasists Sergejs Brīnums, docente, koklētāja Teiksma Jansone, asociētā profesore, stīginstrumentu katedras vadītāja, vijolniece Terēze Zīberte-Ijaba, koncertmeistares Natālija Zandmane un Veneta Miķelsone.

Stīginstrumentu katedrā stīgo arī arfa, kokle un ģitāra, tālab pārraidē uzklausām vēl trīs šīs JVLMA katedras mācībspēkus: arfisti Jekaterinu Suvorovu, kokles un ģitāras klases vadītāju, koklētāju Andu Eglīti un ģitāristu Kasparu Zemīti.