Lai gan Pēteris Barisons šajā saulē pavadīja tikai 43 gadu, viņa muzikālais mantojums ir visai ievērojams: instrumentālā kamermūzika, solo un kordziesmas, kuru ir ap 30, kantātes, simfoniskie opusi, kuru klāstā katrs ir muzikāli spilgts, izteiksmīgs un klausītāju mīlēts - kaut minēsim svītu "Ziedu vija", Otro "Romantisko" simfoniju, "Latvju rapsodiju" klavierēm un simfoniskajam orķestrim.

Pēteris Barisons talantīgi turpinājis vēlīnā romantisma līniju latviešu mūzikā, no viņa darbiem izstaro tieša vai aizplīvurota gaisma, latviska mentalitāte, mūzikas plūdumu vada izteiksmīgas melodijas un košas harmoniju krāsas. Izglītojies Vīgneru Ernesta Fonoloģijas institūtā un Latvijas konservatorijas kompozīcijas un diriģēšanas klasēs, viņš pēc tam dažus gadus vada simfoniskos koncertus Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā, kā arī operu iestudējumus Nacionālajā operā, strādā par pedagogu Fonoloģijas institūtā, bet no 1936. gada ir Konservatorijas pasniedzējs, no 1944.gada  kompozīcijas katedras un diriģēšanas klases vadītājs, un drīzi vien profesors. Diemžēl viņa mūžs ir traģiski īss - tā arī nedzirdējis savu pēdējo kompozīciju, kora dziesmu "Dziesmai šodien liela diena", viņš 1947.gada 13.jūlijā pēkšņi mirst, braucot nolikt ziedus pie mātes kapa. Pie priedes ceļā uz Sēlpils kapiem, kur komponists aizgāja mūžībā, novietots četrstūrains akmens ziedu nolikšanai, uz kura ir plāksne ar uzrakstu Komponista Pētera  Barisona priede, savukārt Sēlpils kapos viņam uzstādīts  Laimoņa Blumberga piemineklis.

Kordziesmas "Aiz miglas man dzimtenes celiņš dārgs", "Kā sniegi kalnu galotnēs", "Mūzai", "Pavasara jausma",  "Zilie sapņu kalni" - Latvijas Radio koris un Sigvards Kļava

Solodziesma "Gaviles" - Jānis Sproģis un Inta Villeruša 

Solodziesmas "Aicinājums" un "Rokas" - Evija Martinsone un Agnese Egliņa

Dziesmas sieviešu korim "Melodijas" un "Arvien vēl sirds" - koris "Ausma" un Jānis Zirnis

"Naktsvijole", "Rasene", "Roze" no "Ziedu vijas" - LNSO un Ainārs Rubiķis Nacionālā simfoniskā orķestra un Aināra Rubiķa sniegumā.

Andante Cantabile - Aurēlija Šimkus

Prelūdija - Liepājas Simfoniskai orķestris un Jānis Liepiņš

Kantāte "Brīnumzeme" ar Jāņa Akuratera dzeju - Inga Šļubovska-Kancēviča, Rihards Mačanovskis, 25. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Vokāli simfoniskās mūzikas koncerta apvienotais koris un simfoniskais orķestris, diriģents Māris Sirmais.