No 1723. gada līdz mūža galam Johans Sebastiāns Bahs darbojās Leipcigā, viņa galvenais amats bija kantors Svētā Toma baznīcā. Nedaudz vēlāk viņa pienākumos ietilpa arī visu pilsētas baznīcu muzikālās dzīves pārzināšana, ieskaitot regulāru ērģelnieka un diriģenta darbību pilsētas lielākajā – Sv. Nikolaja baznīcā, kā arī repertuāra atjaunināšana visam baznīcas gadam, laicīgās muzicēšanas pasākumiem pilsētas rātes sarīkojumos un augstmaņu namos, arī universitātē un mūzikas biedrībās.

Pirmie gadi Leipcigā Baham bijis ārkārtīgi ražīgs radošā darba periods, citu pēc citas viņš radījis baznīcas kalendārajam ciklam pieskaņotas kantātes. Un kā augstākais meistarības punkts plašajā darbu klāstā ir grandiozā "Mateja pasija", kas pirmatskaņojumu Svētā Toma baznīcā piedzīvoja, visticamāk, Lielajā piektdienā, 1727. gada 11. aprīlī. 18. gadsimta pirmajā pusē tā atskaņota vēl trijus gadus Lielajā piektdienā, bet pēc komponista nāves grimusi aizmirstībā līdz pat 1829. gadam, kad tobrīd 20 gadus vecais Fēlikss Mendelszons sarīkojis atskaņojumu Berlīnē.

"Mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas, kā rakstījis evaņģēlists Matejs" - tā no latīņu valodas tulkojams nosaukums. Teksta pamatā ir Mateja evaņģēlija nodaļas, kurās stāstīts par Kristus sagūstīšanu, tiesāšanu un krustā sišanu. Bībeles vēstījums tiek izdziedāts rečitatīvos, kur solo partijas ir Kristum, evaņģēlistam, apustulim Pēterim, Jūdam, Poncijam Pilātam, viņa sievai un vairākiem citiem personāžiem. Evaņģēlija fragmentu rečitatīvi un kora partijas mijas ar korāļiem un ārijām, kuru teksti pieder dzejniekam Pikanderam, jeb īstajā vārdā Kristiānam Fridriham Henrici. Viņš bijis ilggadējs Johana Sebastiana Baha līdzstrādnieks, gandrīz visu viņa nozīmīgāko oratoriju libretists.

2023.gada Lieldienās Ženēvā veiktā atskaņojumā piedalās

Julians Pregardjēns - Evaņģēlists, tenors,

Benuā Arno  - Jēzus, bass

Meilisa de Vilutrē un Aleksandra Levandovska - soprāni,

Stefānija Gerā - mecosoprāns

Alekss Poters - kontrtenors

Tomass Hobss un Valerio Kontaldo - tenori,

Andreass Volfs - bass,

Maitrise du Conservatoire Populaire de Musique de Geneve, ansamblis Gli Angeli Geneve, bass un atskaņojuma vadītājs Stefans Maklauds