14. novembra vakarā tiešraidē no Vigmora zāles Londonā "Klasika" pārraidīja Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadei veltīto koncertu, kurā piedalījās Baiba Skride (vijole), Lauma Skride (klavieres), Antoņina Suhanova (klavieres) un Trio Palladio - Eva Bindere (vijole), Kristīne Blaumane (čells), Reinis Zariņš (klavieres).

Tiešraidi no Londonas vadīja Inta Zēgnere, bet "Klasikas" studijā Doma laukumā bija Maruta Rubeze.

Koncertu rīkoja Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē sadarbībā Vigmora zāli Londonā, un šis pasākums bija galvenais Latvijas simtgades svinību notikums Londonā. Svinīgo koncertu ar uzrunu atklāja Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē Baiba Braže un Vigmora zāles direktors Džons Gilhūlijs.

Programmā:

J. Vītols - "Aijā, žūžū, lāča bērni", "Āvu, āvu baltas kājas", "Pūt, vējiņi" (no "Desmit latviešu tautasdziesmu parafrāzēm op. 29)
S. Rahmaņinovs - Prelūdijas op. 32 nr. 1 Domažorā, nr. 5 Solmažorā, nr. 8 laminorā, nr. 12 soldiēzminorā, nr. 13 Rebemolmažorā
F. Mendelszons - Sonāte vijolei un klavierēm Famažorā
P. Vasks - "Līdzenumu ainavas" (versija klavieru trio)
L. van Bēthovens - Klavieru trio Remažorā op. 70 nr. 1 ("Rēgu")