Kā ugunszīmē dzimušu strēlnieku, dzejnieku Leonu Briedi (1949-2020) neprātīgi pievilka ūdens...

(Stāsta Marians Rižijs)