Par komponista Agra Engelmaņa (1936-2011) vaļaspriekiem stāsta Ligita Ašme.