Kā atzinis pats uzrunātais, Eduardam Aivaram (1956) kā dzejniekam hobiju nav. Taču viņa alter ego – Aivaram Eipuram, īsprozistam un pilsonim – laikam daži ir gan.