Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centrs šī gada rudens semestrī piedāvā profesionālās pilnveides programmas kultūras darbiniekiem, kas vēlas izkopt savas līderības prasmes, uzlabot kultūras piedāvājumu digitālā vidē, profesionāli plānot novadu kultūras dzīvi un nodrošināt muzeja krājuma profesionālu saglabāšanu.

Dalībnieki tiek aicināti pieteikties četriem dažādiem kursiem, kas pamatā būs pieejami tiešsaistē ar atsevišķām tikšanās reizēm klātienē: “Novadu kultūras attīstības plānošana un vadība”, “Kultūras piedāvājuma veidošanas digitālā vidē pamati”, “Kultūras līderība” un “Darbs ar muzeju krājumu”.

Mācību programmās ir ietvertas gan lekcijas, gan patstāvīgais darbs, gan interaktīvas apmācību metodes – grupu uzdevumi un refleksija, aktīvi iesaistoties kopīgajā mācību procesā visiem dalībniekiem. Nodarbības vada LKA pasniedzēji un atzīti nozares speciālisti, sniedzot dalībniekiem iespēju iegūt konsultācijas pie pieredzējušiem profesionāļiem.


Par kursiem stāsta LKA Tālākizglītības centra kursu koordinatore Laura Brutāne.

Izvērsta informācija par pieteikšanos kursiem un mācību ieguvumiem pieejama šeit.