25. aprīlī Jelgavā un 26. aprīlī Rīgā izskanēs Anitras Tumševicas simfonijas "Petra" pirmatskaņojums. To programmā iekļāvis diriģents Kaspars Ādamsons un JVLMA simfoniskais orķestris, kas ar šiem koncertiem noslēgs savu sezonu.

Tiekamies ar komponisti, lai uzzinātu par simfonijas tapšanu un tematisko plašumu, par Anitras vēlmi mūzikā nest gaišumu un spēku, par īpašo piegājienu, radot jaundarbu studentu orķestrim, kā arī par jaundarbu, kas top šobrīd.

Simfonijas nosaukums tapis, iedvesmojoties no zīmīgas rakstu vietas Jaunajā derībā, kur atklāsme par to, ka Jēzus ir Dieva Dēls, ir nosaukta par PETRU (latviskā tulkojumā – Pēteris), un uz tā pamata ir tapusi dibināta draudze.

Anitra Tumševica: Pirmais iedvesmas mirklis un ideja par nosaukumu bija, lasot Jaunajā Derībā rakstu vietu par to, kā Pēteris tiek nosaukts par klinti, atklāsmi, uz kuras tiek būvēta draudze. Tas garīgais pamats man bija kā impulss Domāt tālāk un risināt filozofiski, kā tas muzikāli varētu turpināties. Atklāsme ir kaut kas liels, skaists, drošs, spēcīgs, kaut kas tāds, ko cilvēki vispirms baidās pieņemt, bet tad, kad ar to sastopas, tomēr pieņem.

Gribēju, lai mana mūzika šajā simfonijā "Petra" būtu tāda, kas nes gaismu, drošību un, klausoties šo mūziku, cilvēkiem rastos ticība, cerība, ticība saviem spēkiem, cerība, ka viss notiks, ka būs labi, ka viņi cīnīsies, ka viņi uzvarēs.

Katrā ziņā motivējoša sajūta, lai, klausoties manu mūziku, negribētu ieslīgt depresijā vai atkal turpināt skatīties šausmu filmas. Es apzināti gribu rakstīt tādu mūziku, to izvēlos jau pēdējos gadus, domājot par vissvarīgāko - klausītāju, arī par saviem līdzcilvēkiem. Es izjūtu atbildību klausītāju priekšā vest viņus labās pļavās.

Tātad Jums ir svarīgi, ka Jūsu mūzika ne tikai sniedz patīkamus mirkļus un klausīšanos koncertā, bet iedvesmo klausītāju, stiprina viņu un varbūt izrauj no tā visa, ko piedzīvojam ikdienā un redzam arī šodien?

Jā, tas būtu ļoti brīnišķīgi, ja cilvēks, noklausoties manu mūziku, justos drusku atpūties un viņam rastos kāda jauna ideja. Es būtu ārkārtīgi laimīga, ja mana simfonija izraisītu kādas jaunrades, motivētas uz ko jaunu, attīstošu, kaut ko ekstra, kaut ko, kas nav bijis un ka kaut ko tādu gribētos darīt. Es būtu ļoti iepriecināta.

Ja skatāmies Jūsu daiļradē iepriekš, tad kamersimfonijas un simfonijas žanri Jums nav sveši, roka jau iemēģināta. Vai, radot simfoniju "Petra", darba process arī bija paredzams, tāds kā iepriekš, vai tomēr kādas citas sajūtas, jauninājumi tieši darba procesā?

Ārkārtīgi netipiska sajūta, jo šī ideja atnāca pēkšņi un gribējās to pēc iespējas labāk atveidot, iedzīvināt mūzikā. Pirms tam man sanāca labs pārmaiņu brīdis, kad varēju ilgākā laika posmā rakstīt, un šis bija ļoti straujā laika posmā tapis, bet tas nemazina kvalitāti, manuprāt, ideju es centos pēc iespējas akurātāk pierakstīt, lai tā saskanētu ar to, kā to esmu dzirdējusi. Nevaru pat izstāstīt, tā mūzika vienkārši atnāk, viņa ir tādā kā 3D dimensijā - tas ir kaut kas neaptverams, pārdabisks. Un to brīdi vienkārši negribējās pazaudēt. Man ir bijuši tādi mirkļi - ja idejas pierakstīšanu atlieku, man tās idejas vairs nav, un, lai nepazaudētu šo visu lielo skaistumu, ko redzēju savā priekšā, centos to pēc iespējas skrupulozāk un pareizāk iedzīvināt uz papīra. Sākumā uz papīra - es vienmēr strādāju ar papīru, zīmuli un dzēšgumiju, un pēc tam pārlieku datorrakstā."