Tiekamies  ar ērģelniecēm Larisu Bulavu un Ilonu Birģeli, vienu no vēsturisko ērģeļu svētku "Latvija - ērģeļu zeme" rīkotājām. Šogad tie notiks jau ceturto reizi, no 25. jūlija līdz 9. augustam aicinot klausītājus uz koncertiem Cesvainē, Nautrēnos, Ugālē un Sesavā, Kalnciema-Klīves luterāņu baznīcā un Jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā Rīgā.