Ar grāmatas "Elegantā Rīga" autori Initu Saulīti-Zanderi sarunājamies par starpkaru Latvijas modes dzīves periodizāciju, amatnieku atgriešanos no bēgļu gaitām, Parīzes modes diktātu, ekonomiskās krīzes diktētu pievēršanos Latvijas audumu vērtībām, Ulmaņa režīma iespaidu uz ekonomiku, ražotājiem un modi; pieskaramies arī pēdējās balles tēmai, terminu sarakstam, podiņam galvā, bikšu valkāšanas tendencei, siluetu daudzveidīgumam, bezgaumības pāraudzināšanai, tālaika periodikai un amizantām epizodēm, kādu grāmatā netrūkst. 

Apgādā "Neputns" iznākusī grāmata "Elegantā Rīga" ļauj iepazīties ar 1918.–1940. gada Rīgas modes pasauli, tās noteicējiem, veidotājiem un iemiesotājiem. Autore atzīmē: "Latvijā līdz šim nav tapis neviens apkopojošs pētījums par modes attīstību no 1918. līdz 1940. gadam, kas ļautu arī labāk saprast tā laika Latvijas vēstures kopainu un cilvēku dzīvesstilu.

Mode, ja to skata plašākā kontekstā, no vienas puses, ir sabiedrības konkrētā laika ekonomiskās, politiskās un sabiedriskās dzīves atspoguļojums, bet no otras – cilvēku dzīvesstila un domāšanas ietekmētājs."

Grāmatai piemeklēts vērienīgs un saistošs attēlu materiāls. Kā arī to papildina nepieciešamie pielikumi – terminu vārdnīca, personu rādītājs, amata meistaru un literatūras saraksts.