"Klasikas" neakadēmiskajā laikā prātu un sirdi ielīksmo Latvijas Radio sieviešu vokālā ansambļa ieskaņojumi.