""Rīgas pantomīma" ir manas debesis, un tām nav iespējams pieskarties. Tās nevar aizsniegt, jo debesīm nav robežu," - tā reiz teica Roberts Ligers.

Aizvadītā gadsimta otrās puses Latvijas kultūras panorāma nav iedomājama bez viņa paša un 1956. gadā izveidotā ansambļa "Rīgas pantomīma" un tās māksliniekiem, kuru veikums novērtēts ar vietu Latvijas Kultūras kanonā.

"Rīgas pantomīma" bija Roberta Ligera sirds un mūža darbs - viņš radošumu un fantāzijas lidojumu atraisīja septiņām aktieru paaudzēm.

Protams, raidījuma ietvaros mums iespēja sasveicināties vien ar dažiem kādreizējiem mīmiem - Ināru Ancāni, Laimu Eglīti, Viesturu Bērziņu, Jāni Anmani, Herbertu Laukšteinu un Valtu Kleinu, kuram ne bez grūtībām nācās izšķirties - turpmāko dzīvi nopietni saistīt ar fotogrāfiju vai to veltīt otrai sirdslietai - pantomīmai.

Par kopskatu gādā mākslas zinātnieks Vilnis Vējš, bet sākam ar arhīva materiāliem, kuros dzirdama paša Roberta Ligera balss. Mūža nogalē ar viņu tikās Lia Guļevska.

Fakti

* Roberts Ligers savus allaž jaunos mīmus dažkārt mīļi mēdza saukt par "mīmuļiem". Viņi tad arī palīdzēja iemiesot Ligera režisora idejas par Mīlestību, par Laiku, par Mūžību.

Roberts Ligers atzinis: "Mans skatuves mākslas ideāls bija Dailes teātris ar tā neparastajām gaismām, romantiku, izteiksmīgajām kustībām, dejām, orķestri un īpašo pacēlumu - kā sacīja Smiļģis - volūmenu."

* Pantomīmas žanra iedibinātājs Roberts Ligers noteicis šī žanra attīstību vairāk nekā 50 gadu garumā.

* "Rīgas Pantomīmas" krāsu simbolika:

Baltā - sirdsapziņa, godīga attieksme pret mākslu;
Sarkanā - Latvijas karoga krāsa, mīlestības krāsa;
Zilā - romantika, fantāzija, uzticība.

* Ansambļa darbības laikā iestudētas vairāk nekā 30 pantomīmas oriģinālprogrammas. Tā repertuārā bijušas gan filozofiskas izrādes, gan nacionālas pantomīmas, gan klasikas iestudējumi, kas vienmēr veiksmīgi variējuši ar domas, mūzikas, kustību, krāsu un gaismu simboliku.

* Populārākie "Rīgas pantomīmas" iestudējumi: "Smaids", "Malēniešu šovs", "Tas esi tu pats", "Naktī tapa gaisma", "Muļķības šovs - aleluja", "Pārvērtības", "Ak, tu mana Tēvuzeme!", "Histrionu mistērijas" u.c.

* Viens no talantīgākajiem skolniekiem - Ansis Rūtentāls

* 70. gados "Rīgas pantomīma" - labākais kustību teātra ansamblis Padomju Savienībā.

* Pirmais amatierteātris, kurš devās ārpus dzelzs priekškara, viesojoties Vācijā, Somijā, Francijā, Austrijā, Čehoslovākijā, ASV, Holandē, Polijā, Spānijā.

* Ansambļa devīze: "Ja kāds kaujā tūkstošreiz uzvar cilvēku tūkstošus, bet cits uzvar sevi pašu, tad tieši šis ir dižākais uzvarētājs!"
 

Roberta Ligera domas

"Pantomīmas lielākās briesmas ir paviršība."

"Pantomīma ir viena no visdomājošākajām mākslām."

"Pie pantomīmas nevar strādāt neradoši."

"Mans režisora kredo - atklāt cilvēku psiholoģiju caur kustību tā, lai tā sabangotu cilvēku jūtas skatītāju zālē. Es vēlos ar kustību parādīt cilvēka domāšanu, izjūtas, cilvēka iekšējās pasaules pārdzīvojumus."

"Mēs strādājam tā, ka mīms, sviedriem noplūdis, nokrīt uz skatuves un bezspēkā guļ. Kas viegli nācis, tas viegli aizmirstas."

"Esmu pret iemācītu žestu, kustību. Nevienu kustību nerādu priekšā, viss iet caur mīmu, viņš pats domā, nepazaudē kustības siltumu, jo tas ir viņa radīts."