Ņemam vērtības no Latvijas Radio skaņu arhīva un visupirms klausāmies paša Runča balsi.

Aldas Briedes 80. un 90. gadu sarunās dzirdam, ko Meistars teicis par savas dzimšanas dienas svinēšanu, interesi par mākslinieku kā simbolu sabiedriskās dzīves zīmēšanai dažādos Latvijas vēstures posmos un paša agras jaunības gadu Kurzemes pieredzes iekausēšanu lugā "Tikai muzikants", kurai Raimonds Pauls uzrakstīja 17 dziesmas – pavisam citādas, nekā Pētersons bija iztēlojies, bet nemēr iederīgas.

Raidījumā skan arī taktis no Imanta Zemzara improvizācijas par mūziku lugai "Bastards" (dziesmiņa par septiņiem nošu nosaukumiem un septiņām krāsām vēlāk aizceļoja uz "Jērādiņu") un Zemzara mūzika Dinas Kuples leģendārajai monoizrādei "Saruna Šteinu namā par klāt neesošo fon Gētes kungu". Ir Veltas Līnes balss savulaik slavenajā "Dziesmā par līko gurķi" no izrādes "Man 30 gadu"; ir Inta Burāna balss no izrādes "Meteors"; ir laimīgi uzieta Pētera Vaska mūzika Pētersona režisētajai izrādei "Andromahe", un no Nacionālā teātra arhīva ņemtas Andra Dzenīša pārsteidzoši folkloriskās dziesmas Pētera Pētersona beidzamajai izrādei "Fēlikss un Felicita".

Jau tuvāk noslēgumam skan arī SVĒTKU ODA, ko rakstījis Imants Ziedonis, sveicot savu draugu Pētersonu viņa 75. gadskārtā. Šai sakarā paldies Gundai Vaivodei par iespēju nodot klausītāju rīcībā fragmentu no sarunas ar Pētera Pētersona meitu Kārinu Pētersoni!

Kārina Pētersone: "Kad Imants [Ziedonis] ar [dzīvesbiedri] Ausmu apsveica Pēteri Pētersonu viņa 75 gadu jubilejā Nacionālajā teātrī, Imants viņam bija veltījis šādu dzejojumu ar nosaukumu "Akrostihs", kurā izlasāma Pētersona talantu un savādību kvintesence. Tik blīvu domu paust spēj tikai viens ģēnijs par otru... Dzejojums interesanti parakstīts ar ziedonisku humoru: Imants, Ausma un tauta..."

Akrostihs 

Pēterim Pētersonam 75 gadu jubilejā

Pigu viņš rādīja: piedzimis bija pigas zīmē.
Ērmotus veidus vēroja, māžojās līdzi.
Teiksmainus lielumus meklēja vai itin visur:
Eņģeļus budēļos laida un budēļus debesīs cēla.

Runāja skabargu runas zvaigžņotiem žestiem,
Itin ne nieka neaizdomādams par sekām. 
Meteorizēts, metaforizēts, minimizēts metrs.

Pārmijnieks, kurš vilcienus aizlaiž pa citām sliedēm.
Ēverģēlis, enciklopēdists, erotomāns.
Tenors ar balsi, kas konservu bundžas var atgriezt.
Esības jokus mīlošs traģiķis pasaules bīnē.
Raidītājs, radītājs, skatuves dēļu rubinātājs.

Sajūgu nerakstā rakstīdams, trakulīgs autobraucējs,
Odu meistars, odu ēsts līdumnieks Apšuciema priedēs.
Neba jau velti Dievs viņu sūtījis šeitan
Atzīmēt laiku un vietu ar šitādu vīru. 

Mēs Tevi bijājam, mēs tevi cienām, kas zina - varbūt mīlam...

Imants, Ausma un tauta
1998. gads, 24. maijs