Nedēļā, kad savu nākamo prezidentu ir izraudzījusies Latvija, raidījumā "Mūsu leģendas" dzejnieks Jānis Peters stāsta   par vienu no spilgtākajām personībām Baltijas tautu kultūrā un politikā - publicistu, kinohronistu un atjaunotās Igaunijas prezidentu Lennartu Meri, kuram šī gada 29. martā apritēja 90. atceres gadskārta.

Mazliet „nepareizais” un diplomātiskajā protokolā neierāmējamais vīrs, kas baudīja neticami lielu un sirdsdāsnu savas tautas mīlestību,  bija pirmais Igaunijas Republikas prezidents pēc tam, kad bija beigusies dziesmotā revolūcija un Baltijas valstis atguvušas savu neatkarību. Prezidenta pils saimnieks viņš bija no 1992. līdz 2001.gadam. Tagad Lennarta Meri vārdu nes Tallinas lidosta un ir izdota runu un interviju grāmata "Politiskais testaments" par šo leģendāro personību, kuras latviešu izdevumam priekšvārdu pēc Meri dēla Marta Meri lūguma ir rakstījis Jānis Peters.

„Ar tādiem ļaudīm kā jūs, mēs varam gāzt kalnus un nocelt no debesīm zvaigznes, ja vien tās, šeit uz zemes būtu vajadzīgas.” Lennarts Meri teica 1994. gada Igaunijas Dziesmusvētkos, vēršoties pie dziedātājiem un tautas.