Dzejnieks Jānis Peters un literatūrzinātniece Māra Eņģele zīmē dzejnieka Jāņa Sudrabkalna radošo un cilvēcisko portretu, meklējot atbildes uz daudziem - kāpēc?