90. dzimšanas dienā pieminot pianisti, klavierspēles pedagoģi, profesori Valdu Kalniņu, viņas balsi klausāmies fragmentos no 2003. gada raidījuma "Mana mūzika", bet atmiņu stāstos par profesori dalās komponisti Rihards Dubra un Juris Karlsons, pianists Ventis Zilberts un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis.

Lūk, fragments no Guntara Prāņa sacītā: "Valda Kalniņa - cilvēks ar lielo burtu.

Gara aristokrāte, kura, manuprāt, bija tā ārkārtīgi nepieciešamā saikne no Latvijas brīvvalsts laikiem cauri tumšajiem padomju okupācijas laikiem ceļā uz brīvu Latviju.

Es domāju, ka tieši tādi cilvēki kā Valda Kalniņa mums palīdzēja pārvarēt grūtos laikus un no jauna paskatīties, kādu mēs gribam veidot mūsu Latviju.

Bez skaļiem vārdiem, bet pēc būtības Valda Kalniņa iedvesmoja ļoti daudzus jaunos mūziķus, ļoti daudzus pasniedzējus un kolēģus. Viņas ieguldījums ir nenovērtējams.

Tas, ko viņa ielika manī, strādājot pie konkrētiem klavierskaņdarbiem, man noderējis visā tālākajā dzīvē: gan kora dziesmās, gan simfoniskā orķestra opusos, gan senās mūzikas materiālos. Tas, ko viņa spēja ielikt savos studentos, skolniekos, ir gara inteliģence, kas ne vienmēr nozīmē zināšanu daudzumu, bet gan attieksmi pret lietām: būt ar savu mugurkaulu, skatīties ar pašcieņu gan uz to, ko dari tu, gan uz to, ko dara citi."