Šoreiz raidījumā "Mūsu leģendas" - par nodevām, laiku un grēku izpirkšanu...

Kopā ar dzejnieku Jāni Peteru ielūkojamies divos bēdīgi slavenos dzejoļu krājumos – "Latviešu dzejnieki Staļinam" un "Staļina diena", iepazīstot rindas, kas vairākus līdz pat šai dienai mīlētus latviešu dzejniekus nospieda ceļos "Tautu tēva" priekšā, lai iegūtu Staļina caurlaidi uz padomju dzeju.

Vai tā bija izcilo dzejnieku jaunās varas iepotētā pārliecība vai sevis sargāšana, dodot Dievam, kas Dievam pienākas, un ķeizaram, kas ķeizaram pienākas? Patiesībā šī dzeja ir laika un sabiedrības spogulis, ko paspilgtinās arī fragments no latviešu delegācijas apsveikuma runas Maskavā Staļina 70. dzimšanas dienas svinībās, kurām par godu Latvijā iznāca jau pieminētais dzejas krājums "Staļina diena".

Otrpus Staļina pantiem šajā raidījumā izskan, pareizāk sakot - tiek izdziedātas vārsmas, ar kurām šie Staļina veltījumu autori nopelnījuši nevis vadoņa vai partijas, bet gan tautas mīlestību. Klausāmies Artura Maskata, Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Daces Aperānes, Arvīda Žilinska, Valtera Kaminska un Ulda Stabulnieka dziesmas, kuru vārdu autorus ļaujam jums uzminēt pašiem...