Aizsākot Jauno gadu, Latvijas Mākslas Akadēmijas studentu veidotajā radio raidījumā „Jāzeps”, šoreiz stāstu veltām LMA Restaurācijas katedrai, kuri ar smalku zināšanu un apbrīnojamas pacietības pilno darbu saglabā un dziedina laika zoba skartos mākslas darbus arī nākamajām paaudzēm.

Raidījumā dzirdēsim fragmentus no aizraujošas un interesantu nianšu pilnas sarunas Martas Prēdeles veidotajā reportāžā ar LMA Restaurācijas katedras Bakalaura programmas trešā un ceturtā kursa studentēm Evitu Lamasu, Ingūnu Strožu, Inesi Pandori, Ingūnu Namiķi un Lindu Līvu Ošu, kuras attainoja ieskatu mākslas restauratora darbā un iepazīstināja ar studiju norisi, kā arī dalījās savā attieksmē par mākslu, un restauratora profesiju, un deva padomus mūsdienu laikmetīgās mākslas māksliniekiem.

Savukārt Kristīne Kutepova uzklausīja LMA Mākslas zinātnes nodaļas, Restaurācijas katedras pasniedzēju, laboratorijas vadītāju un stājglezniecības restauratori, vecmeistari Gunitu Čakari, kura ikdienā māca studentus, kā arī aktīvi strādā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Uzzinām gan kā iestāsties restaurātoros, gan kā pareizi uzglabāt mākslas darbus un daudzas citas krāsainas detaļas par restauratoru profesiju.

Citāts no www.lma.lv :

Restaurācijas katedra un apakšnozare

Dibināšanas gads: 1990.

Līdz ar mākslas kā cilvēka īpaša darbības veida un tā vērtības apzināšanos, ir radusies nepieciešamība saglabāt šīs darbības rezultātus. Restaurācija ir centienu un darbību kopums, kas ļauj saglabāt reālas vēsturiskas liecības to iespējami precīzākajā sākotnējā formā un saturā.

Studijās Restaurācijas apakšnozarē ir iekļauti akadēmisko priekšmetu bloki un priekšmeti, kas sniedz teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas tādos restaurācijas veidos kā stājglezniecība uz dažādiem pamatmateriāliem, ikonu glezniecība un monumentālā glezniecība. Restaurācijas teorētiskajās disciplīnās iekļaujas glezniecības tehnoloģija, speciālā ķīmija, bioloģija, kas sniedz zināšanas par mākslas objektu materiālus bojājošiem mikroorganismiem, lekcijas par restaurācijā pielietojamiem materiāliem, mākslas darba struktūras izpēte un bojājumu diagnostika.

Praktiskajās nodarbībās, strādājot ar konkrētu mākslas darbu, tiek apgūti dažādi restaurācijas procesi un to paņēmieni. Notiek teorētisko zināšanu pārbaude, padziļināšana un paplašināšana praktiskajā darbā, un otrādi - iegūstot arvien lielāku teorētisko informāciju, bagātinās arī praktisko iespēju apjoms. Restaurācijas praktiskajās disciplīnās ietilpst arī gleznu un grafikas kopēšana, kas sevišķi labi ļauj izjust dažādu tehniku raksturu ne tikai laika distancē, bet jau radīšanas brīdī. Šī izjūta lieti noder restaurējamo mākslas darbu diagnostikā un restaurācijas metožu izvēlē.

Ar katru studiju gadu veicot aizvien sarežģītākus uzdevumus restaurācijas jomā, students kļūst par speciālistu, kas spēj patstāvīgi strādāt, ievērojot restaurācijas zinātniskos pamatprincipus, un noformēt atbilstošu, starptautiskajā praksē akceptētu restaurācijas dokumentāciju.