Atskatāmies uz Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienas koncertu Kara muzejā, kur ar programmu "Dziesma – tautas spēka avots" uzstājās folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači", kā arī viesojamies Lībiešu karoga simtgades godināšanas pasākumā Spīķeru koncertzālē.

"Vilkaču" koncerts "Dziesma – tautas spēka avots" 18. novembrī Kara muzejā

18. novembrī visā Latvijā un daudzviet pasaulē tika svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadiena. Latvijas Kara muzejā par godu svētkiem koncertu "Dziesma – tautas spēka avots" veltīja folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači", īpašajā svētku koncertā pulcējot pārpildītu zāli un rosinot patriotiskas emocijas gan lieliem, gan maziem. Kopa koncertā iezīmēja un atspoguļoja latviešu tautas spēka galvenās īpašības, kuras ļāvušas tautai izdzīvot cauri gadsimtiem un uzplaukt skaistā, brīvā valstī.

Kopas astoņi staltie vīri ne tikai dziedāja, bet arī katrs pastāstīja kādu interesantu dziesmu stāstu vai atgadījumu.

"Vilkači" veic nozīmīgu un atbildīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un iedvesmošanā, braucot pa visu Latviju un sniedzot koncertus daudzās Latvijas skolās.

Arī "Vilkači" pieminēja lībiešu kultūru Lībiešu mantojuma gadā. Interesanti, ka visiem zināmā tautasdziesma "Pūt, vējiņi!" ir nākusi tieši no līviem.

Saules mūžu Latvijai!

Lībiešu karogam 100

19. novembrī Spīķeru koncertzālē norisinājās lībiešu karoga 100. gadadienas svētki "Mums karogā zilā, baltā, zaļā...", kas noslēdza Līvu jeb lībiešu savienības (Līvõd Īt) simtgades gada zīmīgākos notikumus. Tieši pirms simt gadiem, 1923. gada 18. novembrī, Mazirbes mācītājmuižā tika uzvilkts lībiešu karogs. Kopš 1998. gada pēc Lībiešu kultūras centra un Starptautiskās lībiešu draugu biedrības ierosmes šajā Latvijai būtiskajā dienā lībieši un to pēcteči visā pasaulē svin Karoga dienu, godinot karoga neatsveramo lomu lībiešu identitātes stiprināšanā visās paaudzēs.

Lībiešu karoga simtgades svētki noritēja, pulcinot pilnu zāli lībiešu kopienas pārstāvju un interesentu. Svētkos uzstājās lībiešu vasaras skolas Mierlinkizt saime, Salaspils jauktais koris "Loja" (iespējams, vienīgais lībiešu koris pasaulē), lībiešu dziesmu ansambļi: Tārgales "Kāndla", Ventspils "Rāndalist", Kolkas pagasta "Laula" un Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis"Līvlist". Šajā dienā bija dubultsvētki, jo pasākumā tika atklāta arī Baibas Šuvcānes grāmata "Gaist līvu dziesma debesīs", kas tapusi par piemiņu lībietei Valdai Marijai Šuvcānei (1923–2007). Grāmata ir nozīmīgs ieguldījums lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanā, un tajā lasāms daudz par ansambli "Līvlist", kurā Valda Marija Šuvcāne darbojās ilgus gadus. Grāmatas atklāšanā palīdzēja arī šodien aktīvais ansamblis "Līvlist", nodziedot vairākas dziesmas, kā arī aicinot visus klātesošos vienoties dziesmā. Pasākumu vadīja aktrise Marija Bērziņa.

Vairāk par Lībiešu gada notikumiem – Libiesugads.lv