Pēc Miķeļiem jeb Apjumībām sākas veļu laiks. Viens no pirmajiem publiskajiem veļu vakariem notika pagājušajā nedēļas nogalē – Mārupes pusē jaukā atpūtas vietā “Zirgzandeles”. To rīkoja Gunta Siliņa-Jasjukēviča un Jānis Jasjukevičs ar palīdzīgu putras vārītāju un Mārupes novada Domes atbalstu. Dziesmu dziedāšanu krāšņāku padarīja jauniešu folkloras studijas “Banga” klātbūtne. "Etnovēstīs" - neliels ieskats veļu vakarā “Zirgzandelēs” stāstītajā un dziedātajā.

 Septembra pēdējā dekādē ar koncertiem Latgales vēstniecībā GORS un koncertzālē “Cēsis” grupas “Tautumeitas” koncertcikls ir aizvadījis pirmo pusi. Jau no pirmsākumiem "Etnovēstis" ar aizrautību ir sekojušas šīs grupas darbībai, un ir gandarījums redzēt, ka tautas dziesmu dziedāšana spēj pulcēt publiku koncertzāļu izpārdotos koncertos.

"Etnovēstu" korespondente Madara Rone ir sagādājusi dažus koncertierakstus no Cēsīm, savukārt Agnese Lukjanova “Tautumeitas” sastapa Latvijas fotogrāfijas muzejā, Ilmāra Znotiņa izstādes “Latgales Ļaudis” atklāšanā.