Biedrība “Skaņumāja” kopā ar domubiedriem ir uzsākusi tradicionālāsmūzikas programmas īstenošanas ceļu mūzikas skolās. Par šādas programmas nepieciešamību, kā arī tās īstenošanas ieceri un esošo situāciju, noskaidrojam sarunā ar biedrības “Skaņumāja” pārstāvi Ilmāru Pumpuru, tradicionālās un senās mūzikas speciālisti Ievu Nīmani, kā arī Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktori Intu Brenci.

Tradicionālās mūzikas programmas izveidošanā, ietverot tajā pēciespējas plašāku tradicionālās mūzikas instrumentu klāstu, piedalījušies sekojoši tradicionālās mūzikas speciālisti – Laima Jansone un Lauma Matule (kokles), Liene Brence (vijole), Mārcis Lipskis (base), Dace Baltkāje (plēšu instrumenti), Ieva Nīmane (pūšaminstrumenti, kolektīvā muzicēšana), Lauma Bērza (tradicionālā dziedāšana), kā arī Ilmārs Pumpurs (mandolīna, cimbole, caurspēlējamā cītara). Papildus vietējo speciālistu pieredzei, programmas izveidē izmantotas zināšanas par tradicionālās mūzikas mācību metodēm un formām kaimiņvalstīs, kā arī citur Eiropā.

Vairāk par biedrību “Skaņumāja” un tās piedāvātajām tradicionālāsmūzikas izglītības iespējām uzziniet muzikanti.lv