Šonedēļ "Etnovēstīs" sveicam Tautas muzikantu saieta Pušmucovā muzikantus, kā arī sarunājamies ar Katrīnu Feldmani par "Teikas muzikantu" gaidāmo jubilejas koncertu sestdien VEF kvartāla zālē "Mansards".

Ludzas novada Pušmucovā 30. septembrī izskanēja 20. Tautas muzikantu saiets, kurā muzicēja vairāk nekā 60 dalībnieki, tostarp muzikanti-vecmeistari, kuri svētkos piedalās katru gadu.

Svinot Tautas muzikantu saieta 20. jubileju, septiņi tautas muzikanti saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra Pateicības par ilggadēju ieguldījumu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma – tautas muzicēšanas tradīcijas un tautas muzikanta amata – saglabāšanā un popularizēšanā. Tie bija: Aivars Zeiļuks un Dainis Ločmelis no Salnavas, Irēna Znūteņa no Rēzeknes, Leons Bērziņš no Balviem, Nikolajs Zaharovs np Rīgas, Pēteris Belinskis no Rogovkas un Zinaīda Kaupuža no Ludzas. Sveicam!

Tāpat Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinību par nozīmīgu ieguldījumu tautas muzicēšanas tradīcijas uzturēšanā un popularizēšanā saņēma Pušmucovas kultūras nama vadītāja Inta Domarka, kura jau 20 gadus ne vien apzina apkārtnes muzikantus, bet caur kultūras pasākumiem iesaista muzikantus sabiedrībā un pulcina kopīgā saietā.

*Tautas muzikantu saiets Pušmucovā pirms 20 gadiem 2003. gadā bija pirmais ne vien toreizējā Ludzas rajonā, bet arī pirmais pasākums Latvijā, uz kuru aicināja muzicēt individuālos tautas muzikantus jeb "mājas" muzikantus, kuri muzicēšanas prasmes apguvuši pašmācības ceļā un nodod tās nākamajai paaudzei. Pušmucovas muzikantu saietā katru gadu piedalās vismaz 25 tautas muzikanti un 5 – 7 muzikantu grupas.

Bet tuvāk aprunājamies ar Katrīnu Feldmani par gaidāmo "Teikas muzikantu" desmitgades jubilejas koncertu.