11. novembrī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notika Mārtiņdienas svinības, kurās pulcējās ķekatnieki maskās, kopā veica dažādas izdarības. Uzstājās arī vairākas kopas. Rozīte Katrīna Ponne tikās ar svētku dalībniekiem un rīkotājiem  - muzeja projektu vadītāju Andu Skuju, kura atklāj, kāpēc Muzejam ir svarīgi uzturēt Mārtiņdienas tradīcijas svinēšanu, un "Tarkšķu" vadītāju Kristīni Kareli un viņas meitu Annu Kareli, kuras stāsta par "Tarkšķu" tradicionālo Mārtiņu svinēšanu. Līvānu folkloras kopas “Ceiruleits” ilggadējā vadītāja Anna Kārkle pastāsta, ko latgalieši ir atveduši uz Rīgu Mārtiņos.

Visi saka, visi saka –
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!

Toms Gaļinauskis un Ieva Vīvere iepazīstina ar jauno tīmekļa vietni Grupusaites.lv.

Jau aprakstot pētījuma ieceri, bijis skaidrs, ka folkloras kustību būtu vērts vizualizēt kā tīklu. Risinājums nāca šovasar – Linarda Kalniņa piedāvājums iesaistīties Latvijas un latviešu mūzikas grupu tīkla veidošanā mājaslapā grupusaites.lv. Grupu saites veidojas caur kopīgiem dalībniekiem. Tiek definētas arī dažādu mūzikas kategoriju kopienas.

“Mūzika, kurā ir izmantoti folkloras un etnogrāfiskie materiāli vai veidotas brīvas atsauces uz tradicionālo vai etnisko kultūru, un tā ir galvenā grupas pazīme,”

tā pētniece Ieva Vīvere definējusi "etnomūziku".

Darbošanās "Grupu saitēs" ļauj folkloras kustību redzēt plašākā mūzikas kopainā. Sasaistīt pagātni ar mūsdienām. Paskatīties, cik daudz muzikālu saišu veidojas. Process ir arī pilns piņķerīgu un vērtīgu diskusiju par pašiem pamatjēdzieniem: kas ir grupa? Kas ir dalībnieks? Kas ir kopiena? Tradicionālās kultūras ietekmes gadījumā arī – kā vienā vārdā aptvert visas trad-folk-tautas-etno-pasaules mūzikas formas, gan vēsturiskās, gan mūsdienu.