Ar otro raidījumu par Štrausu dinastiju turpinās komponista un diriģenta Jāņa Kaijaka stāsti. Šoreiz - par Johana Štrausa dēla tālākajām gaitām Vīnē 19. gadsimta otrajā pusē.

Štrausam-dēlam 1852. gadā tiek atdotas pilnvaras apkalpot galma balles. Viņš iepazīstas ar bijušo operdziedātāju Henrietu Holopecku, sauktu Jetta.

Viņa ir septiņus gadus vecāka par Štrausu, septiņu bērnu māte, turklāt katrs bērns - no sava vīra…

Šķita - nu, kas tur būs! Tomēr izrādījās, ka šī laulība ir ļoti laimīga. Viņa bija viņam gan mātes, gan mīļākās, gan mūzas vietā, un viņam ļoti palīdzēja kā impresārijs. Šis laiks līdz Jettas nāvei ir produktīvākais posms, kurā Štrauss ir uzrakstījis visvairāk savu skaistāko skaņdarbu...