Edgara Imanta Siliņa 90. dzimšanas dienas gadā atkārtoti izdota viņa grāmata "Lielo patiesību meklējumi".

Tās būtību labi raksturo epigrāfā citētie un daudzviet atkārtotie Nilsa Bora vārdi: "Liela Patiesība ir Patiesība, kuras pretmets arī ir liela Patiesība." Proti, pretmeti nevis noliedz un iznīcina viens otru, bet gan savstarpēji papildinās. Par šo kultūrvēsturiski nozīmīgo darbu pārdomās dalīsies Pēteris Kļava un Ojārs Spārītis.

Latviešu aktrise, režisore un rakstniece Dace Priede it tādu grāmatu kā "Kamenes uz stīgām", "Saule špagas asmenī", "Zirnekļa tīkls smilgās", triloģijas "Mēnesstars" autore. Tagad tapusi arī jaunajai paaudzei domāta literatūra. Raidījumā uzzināsim, kā autore apvieno autobiogrāfisko un literāro, lai aizrautu sevi un lasītājus.