Meldra Vītola. Lifts uz nekurieni

Tieši necils brauciens liftā būs tas, kas dažiem no stāsta varoņiem liks apgūt grūto sadarbošanās mākslu, citam – atrast mīlestību, bet vēl kādam – izprast sevi. Viss,protams, nenorisināsies liftā, bet katram lasītājam jāmeklē savus izskaidrojums notiekošajam.

Aigars Lielbārdis. "Latviešu buramvārdi. Teksti, tradīcijas, konteksti"

Monogrāfijas centrā buramvārdu senums, tekstu cilme, ietekmes un tekstu pārceļošana, baznīcas monopols un reliģiju ietekme uz tautas tradīcijām, pirmskristietības un kristietības tradīciju un tekstu attieksmes, tradīcijas sociālās un ekonomiskās robežas, padomju ideoloģijas ietekme uz vārdošanas tradīcijām un to pētniecību, dziedniecības popularitāte mūsdienās

Raidījumā saruna ar grāmatas "Lifts uz nekurieni" autori Meldru Vītolu un pētnieku Aigaru Lielbārdi.