Iznesīga, stalta un eleganta dāma - tā par 16. februāra jubilāri, aizvien ziedošo čellisti Ligitu Zembergu zina sacīt ikviens jubilāres līdzgaitnieks.

Dzimšanas dienas "Beneficē" kopā ar Ligitas kolēģiem, draugiem un darba turpinātājiem vēlam viņai laimes un mēģinām uzzīmēt viņas cilvēcisko un māksliniecisko portretu, klausoties Ligitas Zembergas ieskaņojumus un atceroties kopīgās gaitas un piedzīvojumus.

Tik spilgtā atmiņā vēl ir iepriekšējā tikšanās pirms nieka pieciem gadiem, kur, sekojot jubilāres aizraujošajam stāstījumam, krustu šķērsu izstaigātas Ligitas Zembergas dzīves takas un taciņas, ka šoreiz gribējās lūgt uzzīmēt mākslinieces cilvēcisko un māksliniecisko portretu viņas draugus un kolēģus, ar kuriem kopā jubilāre uzstājusies koncertos, gadiem ilgi sēdējusi pie vienas pults Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupā, kurus „dresējusi” Dārziņskolas atraktīvajā ansamblī "Jautrie čelli", ar kuriem ciešā saskarsmē bijusi ikdienā un - izraudzījusies par sava darba turpinātājiem Latvijas Mūzikas akadēmijā, iesvaidot Stīginstrumentu katedras vadīšanas noslēpumos! Tā ir vijolniece Terēze Zībarte-Ījaba, diriģents Imants Resnis, čellistes Diana Ozoliņa, Zane Guļāne un Juta Bērziņa, komponists Andris Vecumnieks un vijolnieks Juris Švolkovskis. Viņi visi vai gandrīz visi pieder pie mākslinieces tuvāko kolēģu loka, ar kuriem, kalpojot mākslai, apēsts gan puds sāls, gan ģimeniski lustēts Ligitas Zembergas slavenajās ballītēs.

Bet – pirms dot vārdu jubilāres viesiem, daži neapstrīdami fakti. Ligita Zemberga, ar sākotnējo skatuves vārdu Ligita Briede, ir Ēvalda Berzinska skolas turpinātāja - Meistara pēdējā audzēkne Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā un aspirantūrā. Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim māksliniece uzticīga bijusi 42 gadus, no tiem 20 bijusi čellu grupas koncertmeistare. Bijusi pirmatskaņotāja vairākiem latviešu komponistu skaņdarbiem, tostarp - sava kursabiedra un sola biedra Imanta Kalniņa Čellkoncertam. Savas zināšanas tālāk Ligita Zemberga nodevusi topošajiem čellistiem Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā un Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur vairākus gadus vadījusi Stīginstrumentu katedru. Šobrīd Ligita Zemberga čellistiem māca rķestra repertuāru, vada pedagoģisko praksi un ar savu pieredzi un kompetenci ir liela autoritāte Akadēmijas Senātā un orķestra padomē. Savus instrumentus, kuri radoši aktīvajai māksliniecei bijuši tikai kādi trīs, viņa saukusi mīļvārdā – Alfredo...