Iespējams, pirmoreiz “Klasikā” skan Gundaŗa Pones La Serenissima, ar kuru Pone uzvarējis starptautiskos konkursos Triestē (Trieste, Itālija) un Luivilā (Louisville, ASV).

Sarunā ar mūzikas vēsturnieci Sofiju Vēriņu komponists teicis: “Tas ir Venēcijas vecais nosaukums. .. La Serenissima — tas nozīmē “visapskaidrotākā”, “skaidrs gaiss”, “pasaules vara”. Visapskaidrotākā republika, kurai piederēja lielākā flote pasaulē. Jau divdesmit gadus dzīvoju Venēcijā. Un šo opusu esmu veltījis senajai pilsētai, tās cilvēkiem.”

Gundarim Ponem bijusi iespēja diriģēt La Serenissima arī Venēcijā, un šādu iespēju, kā vēsta leģenda, viņam sagādājis Herberts fon Karajans, kurš redzējis, kā Pone Triestē diriģējis La Serenissima pirmatskaņojumu (“Brīvā Latvija”, 1987. gada 8. jūnijs).

1988. gada 22. februārī Gundaris Pone raksta Andrim Vītoliņam: “Mans darba lauks nākošo pāris gadu laikā vispār pārslēgsies uz Itāliju, kur man ir daudz darba piedāvājumi un kas ir arī manas nākošās sievas dzimtene.”