Vai zini, kāpēc nedrīkst uz sliekšņa malku skaldīt un galdu ar roku slaucīt? Vai latvieši ir māņticīga tauta?

Senais latvietis, lai pasargātu savu māju, klēti vai citu ēku, tās pakšos, durvju vērtnē vai uz durvju palodas rūpīgi iecirta krustus, kūts un klēts durvis Jāņos aizlika ar pīlādžu zaru un piebaroja zalkti, jeb mājas pūķi. Bet daudzām māņticībām ir arī praktisks pamatojums – par to klausieties Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora vietnieka un galvenā krājumu glabātāja Mārtiņa Kuplā stāstījumā!