Stāsta literatūrzinātnieks un dzejnieks Kārlis Vērdiņš

Vai zini, ka viens no iespaidīgākajiem dzejnieka Gunara Saliņa dzejoļiem "Piedzīvojums Rīgā" ir radies, skatot Latviju gara acīm caur Vizmas Belševicas dzeju?

Saliņš ir viens no daudziem latviešu trimdas autoriem, kas rakstījis par okupēto Latviju, taču dzejā viņš ir viens no retajiem, kurš neiekrīt sentimentālā jūsmošanā un estetizētā nostaļģijā, apzinādamies, ka par savu dzejnieka brīvību, visticamāk, nāksies maksāt ar nelabvēlību no padomju kultūras iestādēm.

Grāmatas "Satikšanās»=" kulminācija ir divdaļīgais dzejolis "Piedzīvojums Rīgā / Dīvainais notikums ar pieminekli", kura otrajā daļā Brīvības pieminekļa augšā novietotajam sievietes tēlam iestājas grūtniecība, un tas dzemdē puisēnu, kas drīz vien noslēpumaini pazūd.

Par šī bērna ieņemšanas apstākļiem dzejolis klusē, varam tikai nojaust, ka tiem varētu būt kāds sakars ar trimdas dzejnieka un Latvijas dzejnieces juteklisko satikšanos uz Rīgas jumtiem dzejoļa pirmajā daļā, kad rētu klātais latvietes augums tiek asociatīvi saistīts ar Brīvības tēlu piemineklī.

Dzejoļa noslēgumā uzzinām baumas, ka puisēns nokļuvis pie zīdītājas dzejnieces. Saliņa vīzija ir gana skaidra: jaunās, neatkarīgās Latvijas nākotne piedzims no trimdas brīvā gara un dzimtenes sakropļotās, tomēr joprojām vitālās miesas.