Stāsta Marians Rižijs (dzejnieks Māris Salējs)

Vai zini, ka Polijā pazīstamā dzejniece un pirmā Polijas Republikas Ārlietu ministrijā atbildīgā amatā nodarbinātā sieviete Kazimira Illakoviča (Kazimiera Iłłakowiczówna) savu bērnību un agros jaunības gadus aizvadīja Latgalē un vairākus savus darbus veltījusi Latgalei jeb, kā poļi raduši dēvēt, Inflantijai?