Vai zini, ka Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir pirmā speciāli muzeja vajadzībām būvētā celtne Baltijā?

Bet līdz tā atklāšanai pagāja liels laiks. Pirmajā starptautiskajā konkursā uzvarējušais projekts netika realizēts finanšu līdzekļu trūkuma dēļ. Nākamais konkurss tika izsludināts uz konkrētu vietu, kur tagad atrodas Nacionālā teātra ēka. Tā kā teātri sāka būvēt ātrāk, izrādījās, ka izsludinātajam konkursam nebija jēgas. Vēlāk pilsētas atbildīgās personas lēma, ka muzeja ēkai atradīs vietu Esplanādes laukumā. Celtniecība sākās 1903.gada 10.maijā, bet muzeju svinīgi atklāja pēc diviem gadiem - 1905.gada 14.septembrī, un šī ēka kļuva par pirmo speciāli mākslas muzeja vajadzībām būvēto celtni Baltijā.

Sabiedrības viedokļi pēc ēkas uzbūvēšanas bija dažādi, un ne visi atzinīgi vērtēja muzeja būvi. Piemēram, mākslinieks un ļoti kategoriskais kritiķis Jūlijs Madernieks pat rakstīja, ka jākaunas no mūsu muzeja ēkas, no šī neveiklā un rupjā ihtiozaura.

Stāsta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

Šo stāstu pilnā apjomā lasiet lsm.lv!