Dzejas dienu laikam Inga Žilinska izvēlējusies publicista, filozofa, tulkotāja, dramaturga, dzejnieka un pasaules mūzikas dīdžeja Ilmāra Šlāpina dzejoli bez nosaukuma (ar tekstu "Samācās debesis, visapkārt lija"), kas izlasīts un pamanīts vainagu izstādē "Vainagošanās".