Baiba Nurža ar Andra Ogriņa dzejoli „tev nebūs…” (2018. gadā ir publicēts literatūras un filozofijas žurnālā Punctum).