Pēc vasaras atpūtas pie klausītājiem atgriežas raidījums Piccolo. Jaunās sezonas pirmajā svētdienā ceļojam uz Olaini pie Zellānu ģimenes: Maijas, Almas, Doras, Elzas un viņu vecākiem Lienes un Anduļa.

Uzzinām, kas ir sapņu riteņbraukšana, kāpēc koklēm jāslauka stīgas un ko darīt, ja koncerta laikā kāda pārtrūkst, kopīgi saceram pasaku un dodamies slidot.

Raidījuma neklātienes viešņas statusā šoreiz koklētāja Laima Jansone.