No 7. līdz 9.martam Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā norisināsies Imanta Kokara 3.Starptautiskais vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu jauno kordiriģentu konkurss.

Tas veltīts izcilajam latviešu kora diriģentam, Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentam, talantīgajam pedagogam, profesoram Imantam Kokaram. Konkursa mērķis ir godināt Imanta Kokara piemiņu, saglabāt viņa iedibinātās latviešu kora mūzikas popularizēšanas un atskaņošanas tradīcijas Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī veicināt jauno kordiriģentu profesionālo izaugsmi.

Par šī konkursa norisi un citiem aktuāliem aspektiem "PārMijās" plašāk vēsta Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas mācību daļas vadītāja Ināra Bārzdiņa.