Kad satiekas aktrises Rēzijas Kalniņas talants ar Ojāra Vācieša dzejas talantu, iedodot balsi Ojāra Vācieša mātei Bertai Alvīnei un viņas vēl līdz šim plašākai publikai nelasītām vēstulēm dēlam no Trapenes uz Rīgu, tad ir laiks dzimt stāstam.

19. novembrī pulksten 19 mūzikas un drāmas telpā "OatoriO" šo stāstu izceļosim kopā ar aktrisi Rēziju Kalniņu Ojāra Vācieša dzīves laikā un dzejā.

Par visu plašāk "Klasikai" stāsta mūziķis un aktieris Voldemārs Rode un režisore un scenārija autore Dace Micāne-Zālīte.

Ceļā vienmēr ir bijis pats Vācietis - no dzimtās Trapenes ar iešanu pasaulē soļojot caur lapegļu gatvi. Viņa dzejas trajektorijā sastopam Latvijas dabas poetizētu partitūru kā mūziku, kas vārdos horizontu krāso zibens pareizrakstībā.

Uzvedumā dzirdami dzejnieka balss ieraksti lasot savu dzeju, uzvedums ir kopbrīdis pie Vācieša dzejasgalda viņa 90 gadu jubilejā. Mīlestības apliecinājums dzejniekam.

Prasīšu mātei, cik klusu vien māku, -
Viņa to varēja just -,
Vai tajā dienā, kad es pēkšņi sākos,
Debesīs viss bija kluss.

Triptihs
Piedzimšanas - mātes vēstules, pirmlasījums
Piedzimšana mīlestībā - Sieviete
Piedzimšana uz planētas - Zeme

Radošā komanda: 

Rēzija Kalniņa - dzejas un vēstuļu lasījums
Muzicē un klātesošs stāstā - Voldemārs Rode
Mūzikālais ietērps - Ainārs Rubiķis
Režisore un scenārija autore - Dace Micāne - Zālīte
Vizuālā identitāte – Dāvids Vidvuds Fomins