Latviešu valodā izdota norvēģu publicista un ceļotāja Riharda Beruga grāmata “Vara un ticība. Ceļojums uz skaistākajām baznīcām un klosteriem Eiropas austrumos”. Maršruts no Jeruzālemes līdz Norvēģijas ziemeļiem šķērso 20 valstis (arī seperātiskus reģionus), sniedzot ieskatu kristīgo konfesiju daudzveidībā, to vēstures niansēs un mūsdienu problemātikā. Grāmatā, kas līdz šim bija pieejama tikai norvēģu valodā, iekļautas 80 svētvietas, bet stāsts nav par vēsturi - tā ir šodiena, dzīvi cilvēki, individuāli likteņi un globālas tendences. To tulkojusi Laura Stašāne, bet grāmatu Latvijā izdod biedrība VIVAT!, kuras līdere Elvita Ruka bija "Klasikas" viešņa.

Grāmatas atvēršana autora klātbūtnē notiks 25. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Rihards Berugs ir norvēģu autors, ceļotājs un komunikāciju pētnieks, kas ir izdevis vairākas grāmatas par Gruzijas augstkalnu reģionu Svanetijā un Austrumeiropas medijiem, tostarp darbu "Putina prese" 2018. gadā. Berugs ir cieši saistīts ar Latviju - viņš bija Ziemeļvalstu informācijas biroja izveidotājs Rīgā un viens no Vidzemes Augstskolas dibinātājiem. Viņš dzīvo Rīgā un Svanetijā, bet doktora grādu ieguvis Tartu Universitātē Igaunijā.