Cik tuvu varam piekļūt tam, kas noticis un skanējis 18. gadsimtā Latvijas laukos un mazpilsētās? Kā skaidrot atklāto, kā kontekstualizēt?

Par to – saruna ar divām pētniecēm, kuras vieno interese par šo tālo laiku. "Klasikas" studijā – muzikoloģe, mākslas zinātņu doktore, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa un kulturoloģe, mākslas zinātņu doktore Ieva Pauloviča.

Klausāmies stāstus par ērģelēm, to būvētājiem un spēlētājiem, par baznīcas dziesmu grāmatām un tajās iekļauto dziesmu dziedātājiem un skolotājiem. Arī par hernhūtiešiem, muižniekiem un pat Emīlu Dārziņu!

Pāris muzikālu latviešu vārdus nu varēsim ielāgot arī no 18.gadsimta – Pēteris Ašmanis, Mārtiņš Gailis, Juris Stabiņš…

Ilzes Šarkovskas-Liepiņas un Ievas Paulovičas pētījumi un publikācijas ir tapuši Valsts pētījumu programmas "Kultūra kā resurss ilgtspējīgai valsts attīstībai" jeb CARD ietvaros.