No 5. oktobra trešdienās pulksten 22.00 "Klasikas" ēterā sāk skanēt muzikoloģes Ināras Jakubones autorprogramma "Latvijas mūzika uz viļņa". Tās būs sarunas par mūsu mūzikas vēsturi un šodienu – turklāt sarunas ar zinātājiem!

Cikla pirmajā izlaidumā – Rīgas Pilsētas teātris (šodien to pazīstam kā Vāgnera namu) 19. gadsimta pirmajā pusē no jaunatklātas Heinriha Dorna operas līdz rīdzinieku izklaidei kvodlibetos...

Stāstot par jaunatklāto Rīgas 1. Pilsētas (vācu) teātra kapelmeistara, vācu komponista Heinriha Dorna Rīgā radīto un 1841.gadā uzvesto operu "Anglijas karogs", Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore Lolita Fūrmane formulē pētījuma rezultātu rosinātos būtiskākos jautājumus: ko šis jaunatklājums nozīmē operas vēsturei un vienlaikus – tieši Latvijas operas vēsturei? Vai tajā izpaužas arī kas tāds, kas ļauj runāt par šīs operas saikni ar Rīgas kultūrvidi 19. gadsimta 30.–40. gados? Jo, ja šāda saikne parādītos, būtu jāmaina skatījums uz operas žanra oriģinālā mantojuma vēsturi Latvijā...